OŚRODEK ŻEGLARSKI LOK w Giżycku

w ponad 50 letniej tradycji szkoleniowej wykształcił wiele pokoleń żeglarzy, motorowodniaków i płetwonurków. Obecnie zajmujemy się prowadzeniem szkoleń żeglarskich i motorowodnych, w szczególności, profesjonalnym przygotowaniem kandydatów do uprawiania sportów motorowodnych. Kadrę wykładowców stanowią instruktorzy posiadający najwyższe kwalifikacje motorowodne i zawodowe w żegludze śródlądowej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Jednocześnie, w Ośrodku Żeglarskim LOK w Giżycku, działa podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej decyzjami Ministra Sportu i Turystyki, znak: DSW.454.118.2017.MB2.4, DSW.454.119.2017.MB2.4, DSW.120.2017.MB2.4 z dnia 18 lipca 2017 r., prowadząc egzaminy na patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.


TERMINARZ SZKOLEŃ W SEZONIE 2022

* - Opłata egzaminacyjna wynosi 250zł brutto. Osoby uczące się, do 26 roku życia uprawnione są do zniżki 50% za opłatę egzaminacyjną.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w dniu następnym po terminie, z uwagi na dużą ilość uczestników kursu lub złe warunki pogodowe.

** - Cena brutto, nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za wydanie patentu.


INFORMACJE O SZKOLENIU


PROGRAM SZKOLENIA


PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO


INFORMACJE O EGZAMINIE